barwa_swiatlabarwa_swiatla Zdrowe oświetlenie


Barwa światła

        Obok najpopularniejszego parametru światła, jakim jest jego natężenie, istnieje jeszcze inna bardzo ważna cecha światła - barwa. Barwa (ciepła, zimna, neutralna, ...) nadaje nastrój (inny do pracy, inny do wypoczynku), tworzy atmosferę. Fotoreceptory siatkówki oka (czopki i pręciki) mają czułość zależną od barwy padającego na nie światła. Popularnymi barwami światła stosowanego do oświetlenia ogólnego są: barwa dzienna, chłodno-biała, biała, ciepło-biała. Takie określanie barw światła nie jest jednak jednoznaczne (nazewnictwo barw światła różni się nawet w różnych normach). Do bardziej precyzyjnego opisania barwy światła stosuje się pojęcie tzw. "Temperatury barwowej". Poprzez temperaturę barwową (wyrażoną w Kelwinach [K] ) danej lampy (źródła światła) rozumie się wartość równą temperaturze ciała doskonale czarnego, emitującego światło o barwie najbardziej zbliżonej do światła porównywanej lampy.Wynika więc z tego, że jest to tak naprawdę "najbliższa" temperatura barwowa. Może się więc zdarzyć, że znajdziemy lampy o barwie oznaczonej tą samą temperaturą barwową, ale "na oko" zauważymy że ich światła nie mają identycznej barwy. Jednoznacznym natomiast sposobem określania barwy światła jest podawanie tzw. "współrzędnych chromatycznych" z trójkąta chromatyczności, poprzez wskazanie wartości x i y. Temperaturę barwową "najbliższą" identyczną, będą miały natomiast lampy o różnych współrzędnych x i y, ale leżących na tej samej linii Judda, przecinającej w jednym miejscu, jeden punkt temperatury barwowej na krzywej Planca.


Reasumując: najbardziej nieprecyzyjnym (lub wręcz mylącym) określeniem barwy światła jest jego nazwa. Temperatura barwowa (w domyśle najbliższa) jest dość precyzyjnym, ale nie bezwzględnym określeniem barwy. Współrzędne chromatyczne, są natomiast jednoznacznym określeniem barwy światła.


Poszczególne barwy światła nadają się do różnych zastosowań:
- Barwa dzienna (5000K-6500K) - miejsca gdzie wymagana jest ożywcza atmosfera pracy wymagającej wysiłku wzrokowego, w doświetlaniu pomieszczeń w ciągu dnia (szczególnie jesienią i zimą gdy szybko zapada zmrok), poza tym: reklamy, szyldy świetlne, znaki drogowe, cele ekspozycyjne, oświetlenie zewnętrzne miejsc reprezentacyjnych.
- Barwa chłodno-biała (3800K-4300K) - do oświetlenia ogólnego np. korytarzy, przedsionków, zewnętrznego (ciągi ruchu pieszego, parki, osiedla). Tam, gdzie nie wykonuje się pracy wymagającej wysiłku wzrokowego oraz nie są to miejsca do odpoczynku. Innymi słowy, do miejsc gdzie potrzebne jest oświetlenie neutralne pomiędzy dziennym a ciepłym.
- Barwa biała (3000K-3500K), (nazwa barwy może być myląca) - miejsca rozrywki, gry, zabawy itp.
- Barwa ciepło-biała (2700K-2900K) - miejsca odpoczynku, relaksu itp.

Barwy światła:


Radosław Gryncewicz


Portal o zdrowym oświetleniu.
Data ostatniej aktualizacji serwisu: 03-04-2021 15:42:07
© 2006 by AZI