oswietlenieoswietlenie Zdrowe oświetlenie

Z D R O W E    O Ś W I E T L E N I E


      Około 80% bodźców (informacje, wrażenia itd.) z otoczenia dociera do nas za pośrednictwem wzroku. Oprócz efektów wizualnych oczy i system z nimi związany odpowiedzialne są również za biologiczne efekty oświetlenia - sterowanie rytmem i kondycją całego organizmu (co zaobserwowano nawet u osób niewidomych ale posiadających oczy i sprawny system odpowiedzialny za efekty biologiczne). Oświetlenie w krajach słabiej rozwiniętych jest często sprowadzane do zapewnienia pewnego (określonego w odpowiednich normach) natężenia światła. Pomijanych jest mnóstwo istotnych aspektów i parametrów światła, które traktowane są tak jakby nie istniały. Najistotniejsze z nich opisane zostały poniżej w sposób przystępny, tak aby użytkownicy oświetlenia (czyli wszyscy) mogli wynieść z tego coś dla siebie.
Życzę miłej lektury, owocującej "zdrowymi" realizacjami oświetlenia.

Radosław Gryncewicz


BARWA ŚWIATŁA
ODDAWANIE KOLOROW, BARW
KOMFORT FIZJOLOGICZNY
BIOLOGICZNE EFEKTY OŚWIETLENIA
OŚWIETLENIE BIODYNAMICZNE
DEPRESJA SEZONOWA
POLARYZACJA ŚWIATŁA
PULSACJA ŚWIATŁAD O D A T E K

      Ponieważ istnieje wiele aspektów oświetlenia nie związanych bezpośrednio ze "zdrowym oświetleniem", ale jednak powiązanych z nim pośrednio i/lub mających istotne znaczenie, został opracowany "dodatek" poświęcony tym zagadnieniom.


PRZEGLĄD ŹRÓDEŁ
PRZEGLĄD OPRAW
JAKIE LAMPY SĄ SZKODLIWE
BARWA A OSZCZĘDNOŚĆ
BUDOWA OKA
PROCES WIDZENIA
ZANIECZYSZCZENIE ŚWIATŁEM
ŚWIATŁOTERAPIA
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA
USTOSUNKOWNAIE DO NORM
KAMPANIA NA RZECZ ŚWIATŁA BIAŁEGOPortal o zdrowym oświetleniu.
Data ostatniej aktualizacji serwisu: 03-04-2021 15:42:07
© 2006 by AZI