dzialalnoscdzialalnosc Zdrowe oświetlenie


D Z I A Ł A L N O Ś Ć    N A U K O W A

      Oprócz studiów literaturowych nad problematyką zdrowego oświetlenia rozpoczęte zostały przygotowania do realizacji pracy doktorskiej pt: "Wpływ składu widmowego oraz innych parametrów światła na wydajność i komfort pracy oraz poziom błędów".

     Aktualnie trwają poszukiwania firm, w których będzie możliwa do zrealizowania część praktyczno-doświadczalna pracy. Chodzi tu o instalowanie źródeł światła o różnych składach widmowych (różne temperatury barwowe światła, różne wskaźniki oddawania kolorów) w miarę możliwości bez wymiany oraz zwiększania ilości istniejących opraw oświetleniowych, oraz monitorowanie tego jak zmienia się dla poszczególnych rodzajów oświetlenia wydajność pracy, stan psychofizyczny pracowników (włącznie z kwestią wydolności i zmęczenia wzroku) oraz ewentualny poziom braków. Do przeprowadzenia takich badań poszukiwane są zakłady produkcyjne o ustabilizowanej wydajności produkcji dla tych samych wyrobów.

      Firmy chcące wziąć udział w badaniach proszone są o e-mail lub telefon. Korzyści, jakie można uzyskać z udostępnienia linii produkcyjnych do badań oświetlenia to: dobór dla całej firmy najkorzystniejszych warunków oświetleniowych dla konkretnego rodzaju pracy a co za tym idzie wzrost wydajności pracy, zmniejszenie ilości pomyłek, znaczna poprawa samopoczucia pracowników, eliminacja zjawiska depresji sezonowej, oraz wiele innych, łącznie z możliwością obniżenia zużycia energii przez zastosowanie bardziej energooszczędnych rozwiązań.


Portal o zdrowym oświetleniu.
Data ostatniej aktualizacji serwisu: 03-04-2021 15:42:07
© 2006 by AZI