ofertaoferta Zdrowe oświetlenie


KOMERCYJNA

To, że nikt nie żyje "na powietrze" jest wpisane niejako w ludzką naturę. Zarabianie pieniędzy nie jest niczym złym, o ile nie przesłania sensu życia.


Sklepik i hurtownia internetowa
Forma szybkiej i ogólnodostępnej sprzedaży. Szczegóły w regulaminie. Ofertą objęte są wybrane produkty. Na produkty nie wprowadzone do sprzedaży internetowej należy składać zapytania na adres

Dostawy sprzętu oświetleniowego i źródeł światła
Organizowanie dostaw sprzętu oświetleniowego na inwestycje do nowych instalacji, do modernizacji istniejącego oświetlenia, jak również bieżące zaopatrywanie w źródła światła (i inne elementy) na wymianę w trakcie eksploatacji. Firma prowadzi hurtownię źródeł światła, opraw i osprzętu oraz współpracuje z bardzo dużą ilością producentów oświetlenia. Dzięki temu można wybrać to, co rzeczywiście jest najkorzystniejsze dla klienta.

Projektowanie oświetlenia
- Projektowanie oświetlenia ogólnego wnętrz
Wiele parametrów światła (barwa, natężenie, skład widmowy, oddawanie kolorów i inne) wpływa na funkcjonowanie człowieka, jego samopoczucie, stany emocjonalne, zmęczenie, znużenie, pobudzenie itp. Aby stworzyć jak najkorzystniejsze warunki oświetleniowe do wydajnej i owocnej pracy, należy, przy projektowaniu oświetlenia, duży nacisk położyć na dobór i odpowiednie powiązanie ze sobą poszczególnych parametrów światła, a nie tylko jego natężenia, jak to najczęściej ma miejsce w klasycznych projektach.

- Projektowanie oświetlenia biodynamicznego
Jak wynika z najnowszych badań w oku ludzkim znajdują się takie fotoreceptory, które nie mają nic wspólnego z widzeniem, są one natomiast powiązane z systemem sterowania wydzielaniem okołodobowym różnego rodzaju hormonów odpowiedzialnych za funkcjonowanie organizmu. Oświetlenie biodynamiczne ma za zadanie stworzenie człowiekowi odpowiedniego klimatu oświetleniowego. Tworzy go światło o składzie widmowym i natężeniu, które zmieniają się w czasie tak, aby pozytywnie oddziaływać na okołodobowe procesy organizmu.

- Projektowanie oświetlenia stymulującego dla trzeciej zmiany
Pora snu i czuwania, a także zmiany w temperaturze ciała, ciśnieniu krwi, pulsie oraz intensywności wydzielania wielu hormonów podlegają cyklowi okołodobowemu, którym steruje zegar biologiczny. To, że w nocy chce się spać (a nie np. pracować) jest całkiem normalne ze względu na wydzielanie się melatoniny. Pracownik nocnej zmiany jest mniej wydajny, częściej popełnia błędy, a po dłuższym okresie pracy nabywa zaburzeń: snu, funkcjonowania układu immunologicznego, sercowo-naczyniowego i pokarmowego. Ponadto praca nocą przyczynia się do powstawania chorób o charakterze nerwicowym, choroby wieńcowej i nadciśnienia, nie wspominając już o degradacji w rytmie wydzielania niektórych hormonów. Oświetlenie stymulujące dla trzeciej zmiany (o odpowiednim składzie widmowym i natężeniu zmiennym w czasie) może wywoływać czasowe przesunięcia w rytmie biologicznym organizmu i zniwelować te niekorzystne objawy.

- Projektowanie oświetlenia zewnętrznego
W oświetleniu zewnętrznym właściwy dobór barwy światła i oddawania kolorów ma olbrzymie znaczenie, co można zaobserwować w krajach wysoko rozwiniętych, W projektach dotyczących oświetlenia zewnętrznego należy uwzględniać naturalność i jakość widoku nocnego krajobrazu, wpływ barwy światła i oddawania kolorów na poziom przestępczości oraz zależność pomiędzy barwą światła a energooszczędnością przy niskich poziomach natężenia oświetlenia.

Modernizacje oświetlenia
Bardzo często (np. aby zwiększyć jakość lub obniżyć koszty energii) zamiast kompleksowej modernizacji oświetlenia, polegającej na całościowej wymianie sprzętu oświetleniowego, wystarczającym okazuje się zdecydowanie tańsze rozwiązanie polegające na zmianie samych źródeł światła lub ewentualnie osprzętu w oprawach.

POZAKOMERCYJNA

Najcenniejszą pracą jest ta, za którą nie otrzymujemy zapłaty. "Trudno będzie bogatemu wejść..."


Porady i konsultacje
Udzielanie porad i konsultacji z zakresu:
- poprawności wykonania konkretnych projektów lub założeń do nich,
- modernizacji istniejących systemów oświetleniowych,
- badania istniejących instalacji pod kątem ich wpływu (pozytywnego lub szkodliwego) na ludzi przebywających w tychże warunkach oświetleniowych,
- techniki świetlnej obejmującej obszar "zdrowego oświetlenia" ogólnego i miejscowego.

Pomiary
Zakres pomiarów nieodpłatnych u klienta (połączony często z konsultacjami) dotyczy pomiarów natężenia światła bez wykonania dokumentacji w formie sprawozdania z pomiarów.

Zaopatrzenie w źródła światła i sprzęt oświetleniowy kościołów i innych wybranych organizacji niekomercyjnych
Do cen producentów (cen zakupu) doliczana jest tylko symboliczna marża związana z kosztami manipulacyjnymi (np. transportu). Oznacza to, iż dla takich organizacji produkty są sprzedawane bez marży generującej zysk firmy.

Działalność naukowo-badawcza
Prowadzone są studia literaturowe oraz badania empiryczne nad wpływem poszczególnych parametrów światła na efekty wizualne oraz pozawizualne w organizmie i funkcjonowaniu człowieka.

Portal o zdrowym oświetleniu.
Data ostatniej aktualizacji serwisu: 03-04-2021 15:42:07
© 2006 by AZI