regulaminregulamin Zdrowe oświetlenie

R E G U L A M I N


ZASADY SPRZEDAŻY

DOSTĘPNOŚĆ

Przy każdej pozycji artykułu dostępność oznaczona jest literowo:
A - towar znajduje się w magazynie "sklepiku" i po otrzymaniu zamówienia i wypłaty będzie on od razu wysłany. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ilość na stanie magazynowym będzie mniejsza niż ilość zamówiona. Wtedy klient zostanie o tej sytuacji powiadomiony przez e-mail i będzie on mógł zdecydować co dalej zrobić, np. czekać na uzupełnienie stanu magazynowego i wtedy wysyłkę, zmianę wielkości zamówienia, wysyłkę najpierw tego co jest w magazynie a później reszty lub inne rozwiązania.
B - towar znajduje się w magazynie producenta (lub dostawcy) i będzie on natychmiast zamówiony dla klienta. Klient natomiast zostanie powiadomiony przez e-mail o przewidywanym terminie realizacji zamówienia i będzie on mógł wyrazić swoją chęć lub niechęć czekania na zamówienie również poprzez zmianę zamówienia.
C - towar jest produkowany dopiero po wpłynięciu zamówienia. O przybliżonym czasie dostawy klient zostanie powiadomiony przez e-mail i będzie wtedy miał możliwość ustosunkowania się do tego terminu, również poprzez zmianę zamówienia.AKTUALNOŚĆ CEN

Może się zdarzyć, że cena nie będzie aktualna z powodu np. nie powiadomienia przez producenta o zmianie ceny (głównie dotyczy produktów o dostępności "C"). Wtedy przed zrealizowaniem zamówienia klient zostanie poinformowany o wysokości nowej ceny i dalsza procedura realizacji zamówienia będzie kontynuowana tylko po akceptacji nowej ceny przez klienta.NALICZANIE CEN

O tym, czy cena sprzedaży danego produktu jest liczona jako detaliczna, czy jako hurtowa, decyduje jego zamówiona ilość. Ceny hurtowe dotyczą ilości równych opakowaniom zbiorczym.ZAMAWIANIE I REALIZACJA

Kupujący po raz pierwszy powinien wypełnić formularz "Rejestracja", po wypełnieniu którego będzie on od razu zalogowany. Istnieje również możliwość zrobienia zakupów bez rejestracji i logowania, ale kupujący musi za każdym razem wprowadzać od nowa swoje dane, a ponad to, wszelkie promocje, konkursy i losowania nagród dotyczą tylko klientów zarejestrowanych.

Wyroby przy których znajdują się tylko ceny hurtowe (nie ma cen detalicznych) mogą być zakupowane tylko w opakowaniach zbiorczych. Produkty kupujemy klikając na ikonkę koszyka przy danym produkcie. Wtedy otworzy się okno koszyka, gdzie można wpisać ilość sztuk danego produktu i kliknąć "zmień". Aby kontynuować dalsze zakupy i przeglądać produkty, można powrócić do sklepiku klikając na "powrót do sklepiku", a wprowadzone produkty powinny zostać zapamiętane.

Po włożeniu do koszyka wszystkich produktów, należy wybrać formę płatności i wysyłki (dostawcę), a następnie wysłać zamówienie. Zamówienie przed jego realizacją jest sprawdzane pod kątem rzeczywistej dostępności, aktualności cen i poprawności. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości lub propozycji zmian, wszystko jest konsultowane i uzgadniane z klientem. Gdy wszystko jest w porządku, klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia.ZMIANY ZAMÓWIEŃ

Po wysłaniu zamówienia, jest ono sprawdzane pod względem rzeczywistych stanów magazynowych, aktualności cen i ogólnej poprawności. W razie powstania zmian lub propozycji zmian jest to konsultowane i uzgadniane z klientem i on ostatecznie decyduje o realizacji zmienionego zamówienia.ODBIÓR PRZESYŁEK

Odbierając przesyłkę, należy sprawdzić czy w czasie transportu zawartość nie została uszkodzona. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół, gdyż firmy dostarczające przesyłki ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenia w czasie transportu. Po spisaniu protokołu, przesyłki nie należy odbierać, a natychmiast zgłosić to zdarzenie do:ZWROTY

Istnieje możliwość zwrócenia zakupionego towaru bez podania przyczyny (na mocy ustawy z 02.03.2002r. o ochronie niektórych praw konsumentów, Dz. U. nr 22). Warunkiem jednak jest brak śladów używania towaru oraz zwrot w nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu. O zamiarze zwrotu należy powiadomić wcześniej sklepik na adres: .
Zwrot można zrealizować maksymalnie do 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Gdy zwrot dotrze zpowrotem do sklepiku, zostanie sprawdzony pod względem: kwestii braku śladów używania, kompletności itp. Gdy okaże się że wszystko jest w porządku, gotówka zostanie przelana na konto lub na adres klienta według jego wskazania. Zwrotowi podlega kwota zapłacona za towar. Koszty transportu w obie strony ponosi klient.KOMIS I AUKCJE

WYSTAWIANIE I SPRZEDAŻ

Zasady w trakcie opracowania. W okresie przejściowym można wstawiać przedmioty do komisu na zasadach uproszczonych (tymczasowych). Na wstawiany przedmiot otrzymuje się pokwitowanie przyjęcia, a w chwili pojawienia się nań nabywcy jest on uprzednio zakupowany od wystawiającego. Marża komisowa wynosi 20%. Docelowo gdy zostaną uruchomione aukcje przedmioty będzie tam można wystawiać osobiście oraz osobiście wysyłać od siebie do docelowego klienta. Opłaty za sprzedaż poprzez aukcje również są planowane radykalnie niższe od opłat komisowych.

ZAKUPY

Zakupy poprzez aukcje w opracowaniu. Zakupy poprzez komis na zasadach ogólnych tak jak dla "Sklepiku". Dla przedmiotów wybranych z Komisu nie ma możliwości zmiany ilości. Każda pozycja w Komisie jest ściśle związana z wystawioną ilością (jako całość) ale najczęściej jest to jedna sztuka.PŁATNOŚCI

PRZEDPŁATA NA KONTO

Po wysłaniu zamówienia, zamówienie jest sprawdzane pod kątem rzeczywistej dostępności, aktualności cen i poprawności. Następnie jeśli wszystko jest w porządku klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z podanym numerem konta na które należy dokonać wpłaty za zamówienie, podając bezwzględnie numer zamówienia za które płacimy. Niezwłocznie (przesyłki nie są wysyłane w dni wolne od pracy) po wpłynięciu opłaty rozpocznie się realizacja zamówienia.POBRANIE PRZY ODBIORZE

Jest to forma płatności, przy której firma transportowa nalicza dodatkową opłatę za pobranie pieniędzy od adresata przesyłki. Opłata za pobranie będzie uwzględniona w całości sumy pobrania. Po wysłaniu zamówienia, jest ono sprawdzane pod kątem rzeczywistej dostępności, aktualności cen i poprawności. Następnie, jeśli wszystko jest w porządku, i klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia, jest ono realizowane.
Ta opcja płatności dla towarów wysyłanych do klienta (poprzez firmę dostarczającą przesyłki) dostępna jest aktualnie tylko dla stałych klientów (którzy zrealizowali co najmniej 3 transakcje zakupu) oraz dla klientów z odpowiednimi umowami handlowymi. Ponadto "sklepik" w portalu Zdrowe Oświetlenie zastrzega sobie możliwość odmówienia tej formy zapłaty nawet dla klientów uprawnionych, jeśli zamówienie dotyczy produktów z dostępnością "C".TRANSPORT

WYBÓR DORĘCZYCIELA

Istnieje możliwość wyboru firmy dostarczającej przesyłki. Różnią się one ceną i jakością usług. Możliwy jest też odbiór osobisty we Wrocławiu, w Złotoryi, Kluczborku i Lubinie. Adresy punktów wydających przesyłki podane są w zakładce KONTAKT.

CENNIK DOSTAWY - Poczta Polska
Opłata za potwierdzenie odbioru: 1,90 zł

Paczka pocztowa,
w tym nadana na poste restante
do 0,5 kg 12,50
ponad 0,5kg do 1kg 13,00
ponad 1 kg do 2 kg 15,00
ponad 2 kg do 5 kg 15,50
ponad 5 kg do 10 kg 20,50
ponad 10 kg do 20 kg 25,50
ponad 20 kg do 30 kg 54,00

Przesyłka pobraniowa,
w tym nadana na poste restante
do 0,5 kg 16,50
ponad 0,5 kg do 5 kg 19,50
ponad 5 kg do 10 kg 24,50
ponad 10 kg do 20 kg 29,50


WYMIARY PACZEK POCZTOWYCH
Suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. W przeciwnym razie paczka musi być nadawana na warunkach szczególnych.

Paczka pocztowa przyjmowana na warunkach szczególnych,
w tym nadana na poste restante
do 0,5 kg 18,75
ponad 0,5 kg do 5 kg 23,25
ponad 5 kg do 10 kg 30,75
ponad 10 kg do 20 kg 38,25

Powyższe cenniki dotyczą obrotu krajowego. Cenniku obrotu zagranicznego dostępne są na stronie: POCZTY POLSKIEJ.

Przesyłka kurierska
Rodzaj Przedział wagowy Cena netto Cena brutto
Przesyłka Standard bez Ostrożnie Szkło (na własną odpowiedzialność) do 31,5 kg 10,64 13,09
Przesyłka NST z Ostrożnie Szkło + Ubezpieczenie do 100% wartości do 31,5 kg 17,36 21,35

Przesyłka STANDARD musi zmieścić sie w wymiarach: 140x60x60
Przesyłka NST musi zmieścić się w wymiarach: 200x80x80
Waga obu rodzajów przesyłek nie może przekraczać 31,5 kg
POSTANOWIENIA OKÓLNE

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień powyższego regulaminu.
Istnieje możliwość zmiany pewnych postanowień regulaminu po indywidualnym uzgodnieniu przez e-mail z klientem.
Portal o zdrowym oświetleniu.
Data ostatniej aktualizacji serwisu: 03-04-2021 15:42:07
© 2006 by AZI