normynormy Zdrowe oświetlenie


Ustosunkowanie do norm

        Często spotyka się powiedzenie "obowiązujące normy". Trzeba wiedzieć jednak, że normy jako takie wcale nas nie zobowiązują do stosowania się do nich. Konieczność natomiast stosowania danej normy do konkretnych celów lub okoliczności nakładają na nas obowiązujące akty prawne.
        Projektując oświetlenie należy więc sprawdzić obowiązujące na danym terytorium przepisy prawne, aby zorientować się, zastosowanie jakich norm jest narzucone dla oświetlenia jakich obiektów czy terenów. Często zdarza się, iż dla danych zastosowań, normy "coś tam" przewidują, natomiast nie ma aktu prawnego nakazującego stosowanie się do jakiejkolwiek normy dla tego zastosowania. W sytuacji takiej można by "podarować sobie" normy i zrobić byle jakie oświetlenie. Celem natomiast portalu "Zdrowe Oświetlenie" jest namówienie do zupełnie innego, nowego podejścia do projektowania oświetlenia. Zamiast "wkuwać" do pamięci normy, (które są zmienne choćby w zależności od kraju pochodzenia) postępowym podejściem jest wyprzedzenie ich, poprzez śledzenie badań naukowych związanych z aspektami zdrowego oświetlenia. Normy oraz zalecenia instytucji, często są bardzo zapóźnione za najnowszymi odkryciami nauki oraz (co najgorsze) uwzględniają w wielu przypadkach sytuację finansową kraju (w Polsce oczywiście zawsze trudną), i przez to podają zalecenia stosowania niekoniecznie tego co najzdrowsze dla człowieka, ale to co będzie w miarę łagodne dla budżetu. Oczywiście zdrowe oświetlenie, bardzo często nie znaczy drogie (bo nie trzeba tu "kryształowych żyrandoli"), ale niekiedy jest to jednak powiązane z wyższą ceną za np. źródła światła pełnowidmowe w stosunku do widm "dziurawych".
        Podsumowując. Projektując oświetlenie sprawdźmy najpierw stosowanie jakich norm narzucają nam przepisy prawne, a następnie zastanówmy się jak daleko należy wyjść poza te minima, aby zaprojektować w miarę zdrowe oświetlenie na które pozwalają przewidziane na to fundusze.

Radosław Gryncewicz


Portal o zdrowym oświetleniu.
Data ostatniej aktualizacji serwisu: 03-04-2021 15:42:07
© 2006 by AZI