ochronaochrona Zdrowe oświetlenie

  koszyk

Czujniki ruchu

W okienkach obok nagłówków podano zaproponowaną kolejność sortowania. Można ją zmienić wybierając myszką inne warości.


porady

regulamin


Klknij na jedną
kategorię obok aby
posortować tylko wg niej
Symbol Zakres
wykrywanego
ruchu
[°]
Zasięg
wykrywania
ruchu
[m]
Max.
obciążenie
styków
[W]
Dla żarówek
świetlówek
Czas
załączania
[s]-[min]
Oświtlenie
rozłącza-
jące
styki
[lx]
Stopień
ochrony
Cena
detaliczna
netto/ brutto
[PLN]
Cena
hurtowa
netto/ brutto
[PLN]
Opakow.
zbiorcze
[szt.]
Dostęp-
ność
Koszt
gosp.
odpad.
netto
Producent
lub
dostawca
Waga
brutto
[g]
Uwagi